education baner

آموزش

یکی از مهمترین رسالت‌های این شرکت، ارائه دستاوردهای علمی مرتبط با فن‌آوری‌های روز به جامعه پزشکی و بازار تجهیزات پزشکی، در غالب محتوای آموزشی می باشد. شپکو همواره سعی داشته تا اسناد و اطلاعات آموزشهای کاربری مربوط به تجهیزات ارائه شده را فراتر از آنچه که سازنده های این تجهیزات داشته اند و آمیخته با تجربیات مرتبط با شرایط بومی کشور، به کاربران ارائه دهد تا بتوانند نتایج بالینی مناسب را به دست آورند.