آتروفی واژن پس از یائسگی با کاهش استروژن در تخمدانها رخ میدهد. بیشتر تغییرات در ساختار لایه ي موکوس واژن رخ میدهد که بسیاري از فعالیتهاي فیزیولوژیکی را تحت الشعاع قرار میدهد.

تعریف جدیدي از (GSM) سندرم ژنیتویورینري یائسگی تعدد علائم یائسگی مرتبط با تغییرات فیزیکی در ناحیه والوو، واژن، پیشابراه و کمبود استروژن می باشد.علائم عبارتند از: خشکی، سوزش، فقدان روانسازي، درد و ناراحتی به هنگام رابطهي جنسی در کنار علائم بی اختیاري استرسی واورژانسی و عفونت هاي سیستم مجاري ادرار. این علائم زندگی زناشوئی زنان را در سنین بالاي 50 تحت تاثیر شدید قرار می دهند.

SHEPCo Laser زنان 1

استفاده از مرطوب کنندهها و روان کننده ها می تواند راهکاریا روش هورومون درمانی می تواند HRT موقتی باشد. با این حال، VVA روشی طولانی مدت و سریع براي ریسک هاي سیستماتیک ناشی از این روش، میزان ماندگاري و ایمنی آن به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است.

مکانیزم عمل لیزر در این مورد: پوشش سطحی و بافت همبند را تحریک کرده و با افزایش ضخامت و مایع بافتی و بافت زمینه اي در آنها ، جوانسازي ناحیه تناسلی را موجب می شود. بدین ترتیب تغییرات ظاهري کشش بافتی و سفتی آن را اصلاح می کن. محیط واژن به حالت اسیدي نرمال برگشته و در نتیجه از رشد میکروبهاي بیماریزا جلوگیري می کند.

در واقع لیزر واژینال فیبروبلاستها را از نظر متابولیک فعال کرده و سنتز کلاژن را موجب شده و ترکیب بافت زمینه اي را اصلاح می کند که شامل فیبر کلاژن-مواد زمینه و آب کافی شود. در نتیجه عملکرد مخاط دوباره مانند زمان قبل از یائسگی، نرمال می شود.