براي كاهش چين و چروك و فرورفتگي هاي جاي زخم آكنه و ساير بيماري ها مي توان از ليزرهاي CO2 و Erbium YAG استفاده كرد. ليزر  در كاهش چين و چروك مؤثرتر است ولي عوارض آن از جمله ايجاد جاي زخم و لكه هاي تيره شايع تر مي باشد که با پیدایش تکنولوژی فراکشنال، لیزرهای fractional در این زمینه برتریهای بیشتری یافته اند و عوارض جانبی بسیار کمتری دارند.

SHEPCO Laser جوانسازی پوست 1