اﺧﺘﻼل ﻧﻮروﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺮوق ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ﮐﻪ دﭼﺎر  ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻐﺰ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪه و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد،اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻐﺰ دﯾﮕﺮ  ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

SHEPCO Therapy سکته مغزی 1

انواع سکته ی مغزی:

_ بسته شدن یک شریان مغزی با یک لخته خون که به آن اصطلاحاً ترومبوز مغزی یا سکته مغزی ایسکمیک گفته می‌شود که اصلی ترین عامل تشکیل آن آزار آندوتلیوم است.

– لخته ی خون در جای دیگری از بدن مانند قلب ساخته شده با جریان خون به مغز میرسد که به این نوع سکته ی مغزی آمبولی میگویند.

– خونریزی مغزی بر اثر پاره شدن یکی از شریانهای مغزی عاملی دیگر در بروز سکته مغزی میباشد.

 

لخته‌های خونی که باعث ترومبوز و آمبولی مغزی می‌شوند احتمال زیادی دارد که در شریانی که بر اثر آترواسکلروسیس atherosclerosis (تصلب شراین) آسیب دیده ‌است، ساخته شده باشند. تصلب شراین وضعیتی است که در آن دیواره رگ‌ها بر اثر رسوب چربی سفت می‌شود. عواملی که باعث افزایش احتمال ایجاد تصلب شراین می‌شود عبارتند از سیگار کشیدن، مصرف زیاد چربی در رژیم غذایی، دیابت و وجود مقدار زیادی چربی در خون.

سد مویرگی خونی در مغز، بسیار مهم است زیرا نقشی محافظتی دارد و در صورتی که این سد دچار اختلال شود، خطر بروز سکته مغزی و دیگر مشکلات مغزی افزایش می‌یابد. برای رشد و نمو مویرگ‌های خونی، سلول‌های ویژه‌ای به نام پری سیت‌ها (pericytes)  نیاز است که این سلول‌ها در مغز، پروتیینی ویژه به نام FoxF2  دارند. این پروتیین فقط در پری سیت‌های مغزی یافت می‌شود. محققان دانشگاه گوتنبرگ آلمان متوجه شدند که وجود این پروتئین، به کاهش خطر بروز سکته مغزی کمک می‌کند.

33

علائم سکته مغزی:

 • ضعف و کرختی صورت و بازوها یا پاها به خصوص در یک طرف بدن (همی پارزی)
 • فلج صورت، بازو و پاها در یک طرف بدن (همی پلژی)
 • عدم تعادل و لنگ زدن (آتاکسی)
 • اختلال در تکلم یا در درک کلام (دیس آرتری)
 • اشکال در بلع (دیس فاژیا)
 • کرختی و سوزش قسمت‌های بدن
 • اشکال در درک وضعیت و موقعیت (پارستزی)
 • دو بینی، تاری دید یا از دست دادن بینایی به خصوص در یک چشم
 • سردرد شدید و سرگیجه بدون دلیل و سقوط ناگهانی
 • بی‌اختیاری ادرار و مدفوع
 • اشکال در پیدا کردن کلمات و فهمیدن آن چیزی که دیگران می‌گویند
 • عدم توانایی در انجام حرکات ظریف

اگر سکته مغزی شدید باشد، قسمت‌هایی از مغز که کنترل تنفس و فشار خون را بر عهده دارند ممکن است گرفتار شده یا اینکه ممکن است شخص به اغماء رفته و نتایج مرگباری را به دنبال داشته باشد.

تحریک مغز از طریق نوک انگشتان

روشی کاملا جدید در توانبخشی افراد مبتلا به سکته مغزی

 • پالس ژنراتور(tipstim) الگوی تحریک ویژه ای را به دستکش ارسال می کند.
 • این ایمپالس ها از طریق الکترودهای مخصوص به نوک انگشتان انتقال می یابد

این ایمپالس ها از طریق مسیرعصبی مستقیم به ناحیه مغز که مسئول عملکرد موتورحسی و حرکتی نیم تنه بالایی است ارسال می شود.

 • تحریک اعصاب محیطی تاثیر مستقیم روی مغز و سازماندهی مجدد آن دارد.
 • تحقق عمده ترمیم و آموزش پذیری مغز(neuroplasticity)
 • بازگرداندن عملکردهای موتور حسی و حرکتی(sensory motor) با فعال سازی مجدد نواحی مغزی تاثیرپذیرفته از سکته مغزی
 • تحقق فرآیندهای جبران ساز در همسایگی ناحیه مغزی که مستقیما تحت تاثیر سکته مغزی نبوده اند.

نتایج:

 • بهبود اساسی فعالیت موتور حسی، حرکتی
 • قابلیت قیاس میزان بهبود با روش های توانبخشی دیگر استاندارد به دنبال سکته مغزی

محصولات مرتبط