الف) براي درمان ضايعات عروقي كه شامل رگ هاي واريسي پوست (در صورت، اندام ها و بدن)، لكه هاي قرمز عروقي و خال هاي عروقي (گرانولوم پيوژنيكوم) مي باشد، ليزرهاي  Nd – YaG, (Pulse dye laser) P.D.L ، آرگون قابل استفاده هستند.

ب) براي درمان خال ها و لكه هاي تيره پوستي (ماه گرفتگي آبي و يا قهوه اي)، خالكوبي ها (آبي، سياه، گاهي قرمز)، ضایعات پیگمانته شدید، و ملاسما، از انواع اين ليزرها مي توان استفاده كرد: Q- Switch Ruby، Q- Switch Alexandrite، Q- Switch Nd- YAG (که در آنها Q- Switch Nd- YAG با تکنولوژی جدید Double Frequency و داشتن انرژی بالاتر، کاربردی وسیعتر دارند.)

SHEPCO Laser ضایعات رنگدانه ای 1
2

   در این روش با استفاده از لیزر Q-Switch Nd-YAG ضایعات رنگی پوست اعم از خال، لک، کک‌ومک و خالکوبی (تاتو) هدف قرار گرفته و فرد براساس نوع ضایعه، عمق استقرار ضایعه و رنگ پوست طی جلسات مکرر از ۶ – ۲ جلسه نتایج مطلوبی به‌دست می‌آورد. به طور خلاصه در این لیزر یک از ضربه های لیزری جهت متلاشی کردن هدف استفاده می شود به طوریکه یک پالس لیزری در زمان بسیار کوتاه (کمتر از 10 نانو ثانیه) انرژی بسیار زیادی را (در حدود 1000 میلی ژول) به هدف تابیده و سلولهای هدف در اثر برخورد این انرژی متلاشی و نابود می گردند.