فیبر FTF اندولیفت 300 میکرون – ایتالیا برند Eufoton

کد محصول: EFLM-PT-02-S