فیبر FTF اندولیفت – برند Eufoton ایتالیا

اندازه ها:

  • 200 میکرون
  • 300 میکرون
  • 400 میکرون
  • 600 میکرون

 

کد محصول: EFLM-PT-02-S