IPL

به دلیل ارائه تنوعی از طول موج های گوناگون، پوشش بسیاری از خدمات پوست وزیبایی رااز جمله رفع موی زائد، جوان سازی،درمان آکنه و… رافراهم می آورد.