Laser Assited Medical Therapy

دستگاه LaserMar1500 به عنوان یک لیزر تراپی توان بالا (HPLT) مزایای فراوانی در درمان دردهای عضلانی و مفاصل، دردهای عصبی و طب ورزشی دارد. توان خروجی بالای دستگاه و هندپیس MultiTherapy با سطح مقطع بزرگ باعث ایجاد چگالی توان مناسب جهت قیزیوتراپی می گردد، که این امر در کنار طول موج با عمق نفوذ بالای این دستکاه کاربردهای درمانی وسیعی در این زمینه را ارائه میکند.