Proctology Laser

دستگاه لیزر LASEmaR 1500 در شاخه پروکتولوژی امکان برش و انعقاد بافت را بدون آسیب حرارتی به بافت های اطراف فراهم می کند. همچنین درد بعد از عمل را تا حد بالایی کاهش می دهد.