Lady Lift

کاربردهای درمانی

  • کیست ها
  • جوانسازی
  • رفع آتروفی
  • رفع خشکی و التهاب
  • رفع بی اختیاری ادرار